Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου

Γενικά

Η Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited και οι συγγενείς της εταιρείες (“Reckitt Benckiser”) σέβονται το απόρρητο που διατηρεί το κάθε άτομο που επισκέπτεται τις ιστοσελίδες μας ή ανταποκρίνεται στις αλληλεπιδραστικές μας διαφημίσεις καθώς και άλλων ειδών δημοσιεύσεις. Η παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου περιγράφει το είδος των πληροφοριών που συλλέγονται από τη Reckitt Benckiser αλλά και τον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών. Στην παρούσα δήλωση θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς να κινηθείτε αν δεν επιθυμείτε τη συλλογή ή το διαμοιρασμό των προσωπικών σας πληροφοριών κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες της Reckitt Benckiser ή κατά τη συμμετοχή σας στις διαφημίσεις και λοιπές δημοσιεύσεις μας.

Η παρούσα δήλωση επιδέχεται τροποποίησης, επομένως θα πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά αυτή τη σελίδα ώστε να διασφαλίσετε ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε την πιο πρόσφατη δήλωση προστασίας απορρήτου.

Προσωπικές Πληροφορίες Αναγνώρισης Ταυτότητας Η Reckitt Benckiser επ' ουδενί συλλέγει προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης ταυτότητας για εσάς (δηλαδή το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση) εκτός αν αυτές μας δοθούν οικειοθελώς.

Όταν παρέχετε προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης ταυτότητας, ίσως να ερωτηθείτε κατά πόσο επιθυμείτε να λαμβάνετε μελλοντικές δημοσιεύσεις από εμάς, όπως ενημερωτικά δελτία, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλες πληροφορίες. Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε αυτές τις δημοσιεύσεις αν το επιθυμείτε.

Αν δεν επιθυμείτε τη συλλογή των προσωπικών πληροφοριών αναγνώρισης ταυτότητάς σας, παρακαλείσθε να μην τις υποβάλετε. Αν έχετε ήδη υποβάλει τέτοιου είδους πληροφορίες και επιθυμείτε την αφαίρεσή τους από τα αρχεία μας , παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενότητα ""Επικοινωνήστε μαζί μας"" στην ιστοσελίδα του προϊόντος.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από την ιστοσελίδα μπορεί να καταχωρηθούν ή να τύχουν επεξεργασίας στη χώρα διαμονής σας ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται η Reckitt Benckiser, οι υποαντιπρόσωποι ή εκπρόσωποί της και χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της συναινείτε σε τυχόν μεταφορά πληροφοριών εκτός της χώρας διαμονής σας. Η Reckitt Benckiser διασφαλίζει ότι σε περίπτωση μεταφοράς πληροφοριών εκτός της χώρας διαμονής σας, αυτές θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον της παροχής της υπηρεσίας ή πληροφορίας την οποία αιτείστε, οι προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης ταυτότητας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ώστε να μας βοηθήσουν στην κατανόηση του τρόπου χρήσης της ιστοσελίδας και των προϊόντων μας. Ενδέχεται επίσης να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε με πληροφορίες που συλλέγονται ξεχωριστά, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που έχετε υποβάλει σε άλλους οργανισμούς (με συναίνεση που μπορεί να διαμοιρασθεί) καθώς και με δημόσιες πληροφορίες. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα μας βοηθήσουν, παραδείγματος χάρη, στον καλύτερο σχεδιασμό των προϊόντων, των ιστοσελίδων και των διαφημίσεών μας. Για το σκοπό αυτό, ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές έχουν συμφωνήσει να κάνουν χρήση των πληροφοριών σας μόνο με τον τρόπο που εμείς τους υποδεικνύουμε και να διαθέτουν διαδικαστικές δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών.

Σε περίπτωση διαμοιρασμού των πληροφοριών σας με κάποια εταιρεία εκτός εκείνων που περιγράφονται παραπάνω, καταρχήν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας δοθεί η ευκαιρία να αφαιρέσετε τα στοιχεία σας από τη βάση δεδομένων μας εκτός αν έχετε ήδη συναινέσει σε κάτι τέτοιο.

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, όπως ορίζεται από το νόμο.

Παιδιά
Η Reckitt Benckiser επ' ουδενί προτίθεται να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης ταυτότητας (δηλαδή το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή την ηλεκτρονική διεύθυνση) ατόμων κάτω των δεκαέξι ετών. Όπου κρίνεται κατάλληλο, η Reckitt Benckiser θα κατευθύνει με σαφήνεια τα παιδιά που κάνουν χρήση της ιστοσελίδας να μην υποβάλλουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί έχει υποβάλει προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης ταυτότητας, κάποιος γονέας ή κηδεμόνας του παιδιού θα πρέπει να επισκεφθεί την ενότητα ""Επικοινωνήστε μαζί μας"" στην ιστοσελίδα του προϊόντος αν επιθυμεί την αφαίρεση των πληροφοριών από τα αρχεία μας.

Μη προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης ταυτότητας που συλλέγονται αυτόματα Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που δεν αφορούν την αναγνώριση ταυτότητας. Τέτοιου είδους πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν τη Μηχανή Αναζήτησης που χρησιμοποιείτε, το είδος του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας, το όνομα χώρου της ιστοσελίδας από την οποία έχετε συνδεθεί στην ιστοσελίδα ή τη διαφήμιση της εταιρείας μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για το σκοπό της καλύτερης κατανόησης των ενδιαφερόντων των πελατών μας και για τη βελτίωση της επιχείρησης αλλά και των ιστοσελίδων μας.

Πληροφορίες που ενδέχεται να τοποθετήσουμε αυτομάτως στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σαςΌταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα μας ή παρακολουθείτε μια διαφήμισή μας, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε κάποιες πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Παραδείγματος χάρη, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι σε μορφή ""Cookie"" ή παρόμοιου τύπου και μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα ή τη διαφήμιση ώστε να ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Με τις περισσότερες μηχανές αναζήτησης είναι δυνατή η διαγραφή των Cookies από το σκληρό σας δίσκο, το μπλοκάρισμα όλων των Cookies, ή η λήψη ενός προειδοποιητικού μηνύματος πριν την αποθήκευση ενός Cookie. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο παράθυρο βοήθειας ή στις οδηγίες χρήσης της μηχανής αναζήτησης που χρησιμοποιείτε ώστε να μάθετε περισσότερα γι' αυτές τις λειτουργίες. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η αφαίρεση ή το μπλοκάρισμα των Cookies μπορεί να επηρεάσουν την πλήρη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Πού να απευθυνθείτε
Αν έχετε υποβάλει προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης ταυτότητας σε κάποια από τις ιστοσελίδες ή της αλληλεπιδραστικές διαφημίσεις της Reckitt Benckiser και θα θέλατε αυτές να διαγραφούν από τα αρχεία μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα ""Επικοινωνήστε μαζί μας"" στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

Η παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου ισχύει από τον Ιούνιο του 2013
© 2013 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.